Logo


Workshops en Cursussen


Onderwerp

Workshop

Cursussen voor musici

Cursus Gezond musiceren kan je leren.
Cursus ademsteun voor blazers en zangers
Opfrisworkshop Ademsteun voor blazers en zangers
Workshop Gezond musiceren voor jonge instrumentalisten (speciaal voor muziekscholen samengesteld)
Docentencursus Motoriek en Muziek
Docentencursus Gedrag en Muziek

Cursussen voor Bedrijven

KANS/RSI-preventie op de werkplek
Werkhoudingen op de werkvloer
Werkplekonderzoek

Schrijven voor linkshandigen

 

Onderzoeken van kinderen


Motorische achterstand

Wanneer er een vermoeden bestaat van een motorische ontwikkelingsachterstand is er een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Er wordt dan een motorische test afgenomen, waarin alle onderdelen van de motoriek aan de orde komen:< br />


Na de test worden de resultaten met de ouders besproken. Er wordt een verslag van de test gemaakt welke in overleg met de ouders naar de verwijzende arts en naar de leerkracht wordt gestuurd. Dit verslag wordt besproken met de ouders en na toestemming van de ouders met de leerkracht. Er wordt door de therapeut advies uitgebracht.

Houdingsonderzoek
Bij houdingsproblemen vindt er na het intake gesprek een houdingsonderzoek plaats.
Dit onderzoek vindt bij voorkeur in ondergoed, badpak of korte sportbroek plaats. Zo zijn de contouren goed te zien van het lichaam. Het kind staat tussen twee spiegels, waardoor u en uw kind mee kunnen kijken.
Vervolgens vindt er een bewegingsonderzoek plaats waarbij het kind bewegingen uitvoert en die ik hardop beoordeel.
Ook wordt er gevoeld hoeveel spanning op spieren staan en hoe ver de gewrichten kunnen bewegen.
Er is altijd een ouder of verzorger van het kind aanwezig bij het onderzoek.home Einde


© 3D Webdesign 2016 - Mark Houben