Logohome Welkom bij Cesartherapie Tilburg, een praktijk voor gespecialiseerde oefentherapie en psychomotorische kindertherapie.


Wie is Valerie Tillie? Wat is oefentherapie Cesar? Oefentherapie voor musici en kunstenaars
Oefentherapie bij complexe en/of chronische nek-, schouder- en armklachten Oefentherapie bij kinderen Psychomotorische Kindertherapie Revalidatie in de eerste lijn, multidisciplinaire samenwerking
Ouder – Kind begeleiding Musici begeleiding Cursussen Contact
Tarieven & Vergoedingen Samenwerking Folders en formulieren AVG
NIEUW: Dit is géén afvalcursus!


home Wie is Valerie Tillie?Even voorstellen:

Ik heet Valerie Tillie en werk als oefentherapeute Cesar en psychomotorisch kindertherapeute (PMKT). Verder verhuur ik binnen Advies- en BewegingsCentrum Tilburg, afgekort ABC-Tilburg, verschillende ruimtes.

Mijn passie is in mijn werk terug te vinden. Ik vind het heerlijk om het beste uit iemand te halen en daarbij zijn of haar mogelijkheden volop te benutten en kansen te creëren die nog onberoerd zijn gebleven. Gedrevenheid en perfectionisme in positieve zin, brengt dat ik me voornamelijk richt op de gespecialiseerde oefentherapie binnen de doelgroepen musici, complexe RSI/CANS en NAH. Als psychomotorisch kindertherapeute richt ik me op kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen waaronder kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), autisme (ASS) en AD(H)D. Deze kinderen communiceren minder verbaal, maar wel non-verbaal.

De combinatie van houding & beweging, motoriek en gedrag. Deze factoren hebben continue invloed op elkaar. Mijn kijk is naar het gehele lichaam en de psyche.

Van 2017 tot 2020 heb ik diverse vakken van de masterstudie PMT gevolgd om verdere verdieping te krijgen in het psychisch begeleiden van mensen met psychische en psychiatrische problematiek. Mijn specifieke interesse hierbij was lichaamsbeleving bij musici met podiumangst.

Ik ben lid van de NVDMG (Nederlandse Vereniging voor Dans – Muziekgeneeskunde), VVOCM (Verenging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck en de FVB (Federatie Vaktherapeutische

Beroepen) en de RSI-patiëntenvereniging.

Mijn zorggebied voor de musici is zowel Noord-Brabant, Noord-Limburg als Zeeland. Binnen deze regio ben ik de enige paramedicus die door de Nederlandse Vereniging voor Dans- en MuziekGeneeskunde gecertificeerd is.

Collega paramedici en artsen kunnen ook de musicus ter aanvulling van de reguliere behandeling sturen, waarbij wij onze expertise delen om in de omgeving van de patiënt toch ook de juiste zorg te hebben. Samen kom je tot een efficiënter resultaat.

Elk jaar volg ik diverse cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Naast algehele houdings- en bewegingsproblemen, behandel ik de volgende specifieke groepen:

Valerie-Tillie

home Wat is oefentherapie Cesar?

Lopen, gaan zitten, bukken, tillen. We bewegen de hele dag en meestal onbewust. Oefentherapie richt zich op het doorbreken van ongunstige houding- en bewegingsgewoontes. Een ongunstige houding of manier van bewegen kan leiden tot een klacht of het in stand houden van klachten. Daarnaast kan het zijn dat we door een aandoening het lichaam anders moeten leren gebruiken.

Als oefentherapeut begeleid ik u graag tot een gunstig en efficiënt gebruik van het lichaam waardoor u weer met plezier beweegt en leeft!


Met oefentherapie:
- Als oefentherapeut begeleid ik u graag tot een gunstig en efficiënt gebruik van het lichaam waardoor u weer met plezier beweegt en leeft!
- Wordt u bewust van een ongunstige houding, inefficiënt gedrag of manier van bewegen
- Leert u nieuwe vaardigheden aan, zoals het gebruiken van bepaalde spiergroepen, nieuwe probleemoplossingen e.d.
- Leert u gunstige houdingen, gedragingen, zelfanalyse en manieren van bewegen en kunt u deze toepassen in uw dagelijkse leven.

Het uiteindelijke doel is dat u uw eigen therapeut wordt van het eigen lichaam. Dat u met het toepassen van een gunstig houding en bewegingsgedrag in het dagelijks leven, zelfstandig in staat bent klachtenvrij te blijven. Na het vraaggesprek, analyseer ik het gebruik van het lichaam en beoordeelt hoe de gewoontes invloed hebben op de klacht(en). Samen met u stel ik persoonlijke doelen op, waar in de therapie aan wordt gewerkt. Zo wordt behandeld wat voor ú belangrijk is om weer goed te functioneren in het dagelijkse leven.

Oefentherapie is direct toegankelijk. Bij complexe en/of chronische klachten heeft u wel een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze kan via Zorgdomein verstuurd worden.

Oefentherapie
home Oefentherapie voor musici en kunstenaars


Het behandelen van musici en kunstenaars vergt specifieke kennis en kunde. Buiten het feit dat passie en perfectionisme van de patiënt een rol spelen, willen we ook het liefst pijnvrij spelen en genieten.

Het behandelen van musici en kunstenaars vergt specifieke kennis en kunde. Buiten het feit dat passie en perfectionisme van de patiënt een rol spelen, willen we ook het liefst pijnvrij spelen en genieten

 • Pijnvrij spelen
 • Houdings- en bewegingscorrecties met het instrument
 • Intrainen van een goede houding tijdens het spelen
 • Ontspannen kunnen spelen/ Efficiënt leren omgaan met spierspanning en een evenwicht te bereiken tussen spanning en ontspanning
 • Verantwoord leren studeren
 • Ademhaling en ademsteun
 • Leren omgaan met stress
 • Concertvoorbereidingen
 • Adviezen over ergonomie en aanpassingen van het instrument.

Preventieve doelen:

 • Verkrijgen van een betere klank,
 • Gecontroleerde ademsteun,
 • Ontspannen en langer kunnen spelen.

Er worden ook basis en verdiepende cursussen verzorgd. Kijk hiervoor bij het blokje cursussen.

De opbouw van een therapieserie is te vergelijken met het leren bespelen van een instrument of het leren werken met nieuw materiaal. Voor meer info, klik hier.
home Oefentherapie bij complexe en/of chronische nek-, schouder- en armklachten


Waar wordt op gelet en wat wordt er behandeld?

Je gaat binnen de therapie dieper op de materie in. Er wordt zowel lichamelijk als psychisch gewerkt, al dan niet multidisciplinair. We brengen de details goed in kaart, zodat de échte belemmeringen naar boven worden gebracht. Onderstaand vindt je een overzicht van onderdelen waar ik als oefentherapeut o.a. op let:

Houding

Mobiliteit

Coördinatie

Beweging

Loskoppeling van bewegingen

Rompstabiliteit / Corestability

Details

Aansturing van bewegingen

Uithoudingsvermogen

Spierkracht

Feedbacksystemen

Omgang met klachten / pijn

Spierlengte

Balans tussen de verschillende lichaamsdelen

Omgang met omgeving

Fine tuning

Symmetrie

Omgang met druk

Sensoriek

Ritme van bewegingen

Ontspannen tijdens een houding en beweging

Copingstrategieën

Zelfanalyse van het lichaam

Lichaamsbesef

Basisspanning

Basismotoriek

Lichaamsbeleving

Bovenstaande onderdelen kunnen allemaal behandelt worden en worden op het individu aangepast op zijn of haar cognitieve en motorisch niveau.


Hoe ziet een behandeltraject uit bij complexe klachten?

Een behandeltraject is altijd afhankelijk van de hulpvraag en de patiënt. Indien ik veel mensen behandel met chronische en complexe klachten, ook van buiten de regio, ziet een behandeltraject er veelal langer uit. Vandaar onderstaand overzicht. Bij kortdurende klachten zijn vaak 9 behandelingen nodig.

Afspraak

Fase

1

Vraaggesprek, onderzoek, onderzoeksplan. Zorg voor een identiteitskaart (verplicht) en eventuele verwijskaart (niet verplicht). Onderzoek vindt plaats in het ondergoed.

2,3,4

Kennisoverdracht en bewustwording van houdingen en gedragingen, 1x per week

4

Evaluatie . Verdere uitdieping kennis en probleemoplossing.

5,6,7,8,9

Aanleren en toepassen van makkelijke veranderingen, zelfanalyse en vaardigheden, 1x per 2 weken

9

Evaluatie. Eventueel vervolg plan opstellen.

10 en meer

Evaluatie. Begeleiding op vraaggestuurde wijze. U geeft aan waar er nog problemen voordoen in uw dagelijks leven. We gaan op een praktische wijze hiermee aan de slag. Zo voorkom je terugval en nieuwe klachten. 1x/maand

Laatste behandeling

Na 3 a 6 maanden na de voorlaatste behandeling.

Totale traject

1 – 1,5 jaar

 


home Oefentherapie bij kinderen


Kinderen ontwikkelen zich spelende wijs. Toch lukt het niet ieder kind om met plezier en met een goede kwaliteit te bewegen. Ook wordt op school al veel verwacht qua stil zitten, concentratievermogen en cognitieve uitdagingen. Als oefentherapeut kan ik u en uw kind helpen om uw kind verder te ontwikkelen, zonder dat dit extra spanning en stress oplevert.

Als oefentherapeut behandel ik ook houdingsproblemen die kunnen voorkomen gedurende de groei, zoals een scoliose of een kromme bovenrug (kyfose). Door het uitvoeren van handelingen kunnen kinderen al op jonge leeftijd pijn ervaren, zoals hoofdpijn en rugpijn. De behandeling van deze klachten gebeuren met ondersteuning van de ouder(s), zodat de opgegeven opdrachten thuis ook goed uitgevoerd worden. Bij pubers verwachten we eigen verantwoordelijkheid. Ouders zijn tijdens het lichamelijk onderzoek altijd aanwezig zolang de kinderen geen 18 jaar oud zijn.

Enkele veel voorkomende hulpvragen zijn:

 • Onhandigheid
 • Mijn kind valt vaak
 • Kan het wel, maar vraag niet hoe
 • Leren zwemmen/fietsen
 • Problemen met schrijven
 • Concentratiemoeilijkheden
 • Bang om te bewegen
 • Buiten spelen is niet fijn
 • Bal gooien en vangen gaat onhandig
 • Moeite met de linkshandigheid
 • Krampachtige houding
 • Pijn in spieren of gewrichten
 • Hypermobiliteit / Overbeweeglijk
 • Algehele motorische achterstand
 • Orthopedische aandoening zoals scoliose
 • Verwijzing van een huisarts is niet nodig, maar in sommige situaties wel fijn. Dit is afhankelijk van de hulpvraag. Valerie kan u hierover informeren.

Onderzoeken van kinderen


Motorische achterstand

Wanneer er een vermoeden bestaat van een motorische ontwikkelingsachterstand is er een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Er wordt dan een motorische test afgenomen, waarin alle onderdelen van de motoriek aan de orde komen

 • basismotoriek en evenwicht
 • grove motoriek
 • fijne motoriek en oog- handcoördinatie
 • ruimtelijke oriëntatie
 • potlood- en papieropdrachten
 • Sensomotoriek
 • Na de test worden de resultaten met de ouders besproken. Er wordt een verslag van de test gemaakt welke in overleg met de ouders naar de verwijzende arts en naar de leerkracht wordt gestuurd. Dit verslag wordt besproken met de ouders en na toestemming van de ouders met de leerkracht. Er wordt door de therapeut advies uitgebracht


Houdingsonderzoek

Bij houdingsproblemen vindt er na het intake gesprek een houdingsonderzoek plaats. Dit onderzoek vindt bij voorkeur in ondergoed, badpak of korte sportbroek plaats. Zo zijn de contouren goed te zien van het lichaam. Het kind staat tussen twee spiegels, waardoor u en uw kind mee kunnen kijken.
Vervolgens vindt er een bewegingsonderzoek plaats waarbij het kind bewegingen uitvoert en die ik hardop beoordeel.
Ook wordt er gevoeld hoeveel spanning op spieren staan en hoe ver de gewrichten kunnen bewegen.
Er is altijd een ouder of verzorger van het kind aanwezig bij het onderzoek.


home Psychomotorisch Kindertherapie
Onderzoek


Dit onderzoek vormt de basis van de therapie en bestaat uit verschillende onderdelen. Er vindt een gesprek plaats waarbij alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw kind met u besproken worden. Er wordt ingegaan op het huidige gedrag van uw kind en wat het probleem is. Doel is het formuleren van de hulpvraag. Er vindt een observatie op school plaats. Daarna komt uw kind drie keer een uur naar de therapeut voor spelobservatie. Thema's die aan de orde komen zijn onder meer: plezier in bewegen, zelfcontrole, zelfvertrouwen en expressiviteit, sociaal gedrag. Alle gegevens die uit het onderzoek naar voren komen worden in een advies verwerkt. Gaat u akkoord met het advies dan stellen wij een individueel behandelingsplan op en kan de therapie starten.

Enkele veel voorkomende hulpvragen

 1. Zelfvertrouwe
 2. Leren spelen
 3. Positief zelfbeeld
 4. Leren op tijd te stoppen
 5. Niet zo snel boos worden
 6. Plezier beleven aan bewegen
 7. Uiten, durven, doen en doorzetten
 8. "Vrienden maken"
 9. Leren concentreren / luisteren
 10. Beheersen van impulsen
 11. Verbeteren van zelfinzicht
 12. Leren samenwerken
 13. Omgaan met winnen / verliezen
 14. Leren omgaan met...

Therapie
PMKT is een indviduele therapie. De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag en ontwikkelingsresultaten. De therapie wordt wekelijks gegeven en duurt een uur. Er vinden regelmatig gesprekken plaats met u als ouders/verzorgers (en, na toestemming, met school, arts en andere behandelaars) over de voortgang van de therapie of begeleiding. Een rapportage wordt op verzoek geschreven.


home Ouder- kindbegeleiding

Wanneer uw kind een ontwikkelingsstoornis heeft, zoals bv. ADHD, ADD, een vorm van autisme, of een hechtingsproblematiek, dan kunnen wij u en uw kind begeleiden bij het leren omgaan met deze stoornis. Hierdoor zal uw kind beter kunnen functioneren in zijn omgeving waardoor gedragsproblemen zullen afnemen. De begeleiding is, afhankelijk van de leeftijd van uw kind en zijn ontwikkelingsniveau, gericht op kennis hebben van de stoornis en het aanleren van vaardigheden waarmee uw kind zich beter kan handhaven in zijn omgeving en zich optimaal kan ontwikkelen.


home Musici begeleiding


Ben jij muzikant en kom je een van deze onderstaande dingen tegen? Dan kan ik je verder helpen !

 • Planning van dag- en week
 • Ik wil graag beter gaan spelen maar daardoor voel ik stress
 • Ik kom niet tot geld verdienen toe, terwijl ik zoveel werk
 • Ik ben moe
 • Mijn creativiteit is op.
 • Heb ik wel het juiste instrument gekozen dat bij mij past?
 • Ik loop vast in de allerdaagse dingen.

Binnen de begeleiding komen juist de onderdelen langs waar binnen de reguliere muziekles te weinig tijd voor over blijft. Het is een aanvulling op de muziekles. Neem contact op met me om de specifieke hulpvraag helder te krijgen.home Workshops en Cursussen


U kunt de cursussen in de volgende categorieën vinden:

Onderwerp

Workshop

Cursussen voor musici

Cursus Gezond musiceren kan je leren.
Cursus ademsteun voor blazers en zangers
Opfrisworkshop Ademsteun voor blazers en zangers
Workshop Gezond musiceren voor jonge instrumentalisten (speciaal voor muziekscholen samengesteld)
Docentencursus Motoriek en Muziek
Docentencursus Gedrag en Muziek

Cursussen voor Bedrijven

KANS/RSI-preventie op de werkplek
Werkhoudingen op de werkvloer
Werkplekonderzoek

Schrijven voor linkshandigen

 

 


home Revalidatie in de eerste lijn, een multidisciplinaire samenwerking


De zorg is de laatste jaren sterk veranderd. Van de patiënt wordt verwacht dat hij zelf actief gaat zoeken naar zijn behandelaars. Voordat dit echter mogelijk is, is kennis nodig over wat welke discipline aanbied.

Ook worden mensen steeds eerder uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum ontslagen. Thuis is er weinig begeleiding in eerste instantie.

Voor beide geldt dat er multidisciplinair naar het probleem en naar de hulpvraag gekeken moet worden. Binnen ons centrum ABC-Tilburg, zijn we actief bezig met de hulpvraag efficiënt op te lossen. We weten van elkaar waar we elkaar nodig hebben en wat we buiten het centrum gaan zoeken. Door onze brede ervaring met patiënten met chronische klachten, hebben we een solide netwerk opgebouwd de afgelopen jaren waar we mee samenwerken.

Voor musici die van ver weg komen geldt dat ze kunnen kiezen om de hele behandeling in Tilburg te volgen, eventueel gecombineerd met online behandelingen. Ook het samenwerken met collega paramedici in hun eigen omgeving, waarbij de expertise wordt gedeeld, behoord tot de mogelijkheden. Zo hebben de musici ook in hun eigen omgeving de beste zorg. Samen kom je tot een efficiënter resultaat.

 

 


home Tarieven & VergoedingenDe behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar. Deze hebben GEEN invloed op uw EIGEN RISICO. Kijk hiervoor bij vergoedingen en informeer bij uw zorgverzekeraar. Heel soms hebben mensen een aandoening die op de lijst Borst staat. Dit zijn aandoeningen die volgende de zorgverzekeraars chronisch zijn. Deze worden vanuit de basisverzekering vergoed en hebben wel invloed op uw eigen risico. Informeer bij Valerie hierover.

Kinderoefentherapie wordt 18x vergoed vanuit de basisverzekering en heeft GEEN invloed op uw EIGEN RISICO. Daarna vindt de vergoeding plaats vanuit de aanvullende verzekering.

Bent u niet of onvoldoende verzekerd, dan gelden onderstaande tarieven

 

Oefentherapie Cesar / Mensendieck

 

Screening, intake en onderzoek (30 min)

€ 50,00

Inntake en onderzoek (30 min)

€ 45,00

Individuele behandeling oefentherapie Cesar / Mensendieck (25 min + 5 min verslaglegging)

€ 35,00

Individuele behandeling kinderoefentherapie Cesar / Mensendieck (25 min + 5 min verslaglegging)

€ 45,00

Behandeling via beeldbellen (25 min + 5 min verslaglegging)

€ 35,00

Behandeling aan huis / werk (30 min)

€ 45,00

Groepslessen woensdag

€ 11,00

Motorisch onderzoek

€ 210,00 / 6 behandelingen

Behandelkaart die zijn afgegeven voor 31-12-2019 blijven geldig.

Vanaf 1-1-2020 worden er geen behandelkaarten meer uitggeven.

 

 

Psychomotorische kindertherapie

 

Onderzoeksfase

€ 500,00

Psychomotorisch onderzoek bestaat uit:

 • Intakegesprek (45-60minuten)
 • 3 x observatiesessie
 • Verwerken van de gegevens
 • Schrijven van het onderzoeksverslag
 • Bespreken van het onderzoeksverslag
 • Bespreken van het behandeladvies

Behandeling

€ 85,00 incl. BTW per uur

 

Er wordt per afspraak een uur in rekening gebracht. Dit wil zeggen, 50 minuten behandeling en 10 minuten verslaglegging. De behandelfase wordt voor 9 sessies aangegaan, waarna een evaluatiemoment volgt. Behandelplan en evaluatieverslagen worden apart gefactureerd. Om de kosten te spreiden is het mogelijk 1 keer per 2 weken psychomotorische kindertherapie te krijgen

 

 

Begeleiding

 

Begeleiding ouder - kind

€ 85,00 incl. BTW per uur
Voor Begeleiding vanuit PGB of leerlinggebonden budget geldt geen BTW. Dit wordt vervolgens dan in mindering gebracht.

Begeleiding musici

€ 75,00 incl. BTW per uur


Oefentherapie2

Vergoedingen

Oefentherapie Cesar
Patiënten onder de 18 jaar:
Zonder chronische indicatie
18 Behandelingen per jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering en daarna een wisselend aantal behandelingen uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat uit de aanvullende verzekeringen vergoed wordt is afhankelijk van het gekozen pakket.

Met chronische indicatie De behandeling wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.


Patiënten boven de 18 jaar:
Zonder chronische indicatie (Meest voorkomend) aantal behandelingen dat uit de aanvullende verzekeringen vergoed wordt is afhankelijk van het gekozen pakket. Dit heeft GEEN INVLOED op het EIGEN RISICO.


Met een chronische indicatie (bepaald door de lijst Borst) Vanaf de 21e behandeling wordt 100% vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen dient u zelf te betalen of deze worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit heeft invloed op uw eigen risico.

Directe toegankelijkheid Sinds juli 2008 zijn we ook direct toegankelijk zonder verwijzing van de huisarts.


Psychomotorische Kindertherapie Door een aantal zorgverzekeraars wordt PMKT (gedeeltelijk) vergoed. Kijk hiervoor in uw polis onder alternatieve geneeswijze. Verder is het mogelijk bij de gemeente een PGB aan te vragen, hiermee kunt u zelf begeleiding inkopen bij onze praktijk


home Samenwerking


Mijn praktijk is gevestigd binnen ABC-Tilburg (Advies- en BewegingsCentrum Tilburg)
Binnen deze locatie werk ik intensief samen met de volgende collega’s.

Marleen Roosen Body Stress Release technieker.
Jamie van den Hombergh Logopediste, Stemtherapeut

Er kan ook incidenteel gehuurd worden voor een cursus of workshop. Vraag Valerie naar de mogelijkheden. info@abc-tilburg.nl

Meer informatie vindt u op www.abc-tilburg.nl
Buiten het centrum werk ik samen met collega’s binnen de netwerken van NVDMG, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, muziektherapeuten en yoga-docenten.home Folders en Formulieren


Ademhalingsklachten Arbeidsrelevanteklachten Arm-nek-schouderklachten Bekkenklachten

Heup-knie klachten < Scoliose

<

Folder Muziek Folder Muziek Engels


home Contact


Uw Naam


Uw E-mail adres

Uw Telefoonnummer (Privé en/of Mobiel)


Uw Bericht:


Advies- en BewegingsCentrum Tilburg (ABC-Tilburg)
Minister Mutsaersstraat 24
5041 CH Tilburg
06-24231232
info@abc-tilburg.nl

BETAALD PARKEREN
MAANDAG T/M ZATERDAG
9.00 UUR - 22:00 UUR
Parkeerapp: zone 51360

Parkeerautomaten binnen 250m:
Ergeniplein 52
Hoek Le Sage ten Broekstraat / Raadsheer Luijbenstraat
Theresiaplein

U heeft uw kenten en bankpas nodig om te betalen.

Met de Auto:
Vanuit Eindhoven/Den Bosch route 1:

Neem A58 richting Tilburg, afslag Hilvarenbeek / Tilburg Centrum
Onderaan de afslag rechts af slaan.
Vervolgens als maar rechtdoor rijden, onder het spoor door. Vanaf het spoor is het de tweede stoplicht links, de Enschotsestraat.
Volledig uitrijden op het einde naar rechts, de Besterdring. (let op: fietsers hebben hier voorrang van beide kanten)
Dan weer rechtdoor rijden door tot het Besterdplein. Hier gaat u links bij Pipoos, de
Gasstraat in. Deze gaat over in het Energieplein en Van Mierlostraat. Hier is voldoende
parkeergelegenheid. De praktijk ligt op het einde van de Van Mierlostraat naar rechts en
direct naar links, Minister Mutsaersstraat 24, 50 meter aan de rechter kant.
(eenrichtingsverkeer, niet inrijden).

Vanuit Eindhoven/Den Bosch route 2:
Neem A58 richting Tilburg, afslag Hilvarenbeek / Tilburg Centrum
Onderaan de afslag rechts af slaan.
Vervolgens als maar rechtdoor rijden, onder het spoor door. Vanaf het spoor is het de derde stoplicht links, de Van Meterenstraat.
Dan weer rechtdoor rijden door de Molenstraat, die gaat over in de Veldhovenring. Bij de
tweede voetgangersoversteekplaats links af de Theresiastraat in, deze blijven volgen en
deze gaat over in de Minister Mutsaersstraat. Op het einde van de weg aan de linkerkant
ligt de praktijk, Ministerstraat 24. In de gehele straat is parkeergelegenheid..

Vanuit Breda route 1:

Neem de A58 richting Tilburg. Neem afslag Goirle/Tilburg West. Volg het bordje centrum/
station ( de ringbaan West op). Rij voor de spoorbrug, rechtsaf de Hart van Brabantlaan in.
Derde stoplicht links de Gasthuisring in. Tweede stoplicht rechts, Lange Nieuwstraat.
Tweede straat links, de Buitenstraat langs basisschool de Tiliander. Derde straat links is de
Minister Mutsaersstraat. U kunt in deze straat al reeds eerder parkeren in de
parkeerhavens

Vanuit Breda route 2:
Neem de A58 richting Tilburg. Neem afslag Goirle/Tilburg West. Volg het bordje Efteling
( de ringbaan West op). Rij over de spoorbrug. U ziet aan de linkerzijde een moskee
liggen. Bij deze kruising staat u rechtsaf de Kwaadeindstraat in. Rij de hele weg af, langs
het Wilhelminapark. Bij de eerste voetgangersoversteekplaats rechtsaf de Theresiastraat
in, deze blijven volgen en deze gaat over in de Minister Mutsaersstraat. Op het einde van
de weg aan de linkerkant ligt de praktijk, Ministerstraat 24. In de gehele straat is
parkeergelegenheid.

Vanuit Waalwijk route 1:

Neem de N261 richting Tilburg. Grote rotonde (met draaiend huis) rechtdoor rijden de
Ringbaan West op. U ziet aan de rechterzijde een moskee liggen. Bij deze kruising staat u
linksaf de Kwaadeindstraat in. Rij de hele weg af, langs het Wilhelminapark. Bij de eerste
voetgangersoversteekplaats rechtsaf de Theresiastraat in, deze blijven volgen en deze
gaat over in de Minister Mutsaersstraat. Op het einde van de weg aan de linkerkant ligt de
praktijk, Ministerstraat 24. In de gehele straat is parkeergelegenheid

Vanuit Waalwijk route 2:
Neem de N261 richting Tilburg
Grote rotonde (met draaiend huis) linksaf slaan de ringbaan noord op. Deze gaat over in de Ringbaan oost.
Voorbij de Texacotankstation rechtsaf, de Enschotsestraat. Volledig uitrijden op het einde
naar rechts, de Besterdring. (let op: fietsers hebben hier voorrang van beide kanten)
Dan weer rechtdoor rijden door tot het Besterdplein. Hier gaat u links bij Pipoos, de
Gasstraat in. Deze gaat over in het Energieplein en Van Mierlostraat. Hier is voldoende
parkeergelegenheid. De praktijk ligt op het einde van de Van Mierlostraat naar rechts en
direct naar links, Minister Mutsaersstraat 24, 50 meter aan de rechter kant.
(eenrichtingsverkeer, niet inrijden).

Openbaar Vervoer:
Vanaf het centraal station:
Lopend:
Neem de achteruitgang van station Tilburg Centraal. Steek recht de Burg. Brokxlaan over,
langs het gebouw van Depres. Dan komt u uit op de Lange Nieuwstraat. 5 m naar rechts,
dan linksaf de Caloriestraat in (rechts langs het park). Einde van het park, links en direct
rechts. Schuin voor u is de Minister Mutsaersstraat. (looptijd is ongeveer de 5 min.)

Indien de poort dicht is bij Depres:
Neem de achteruitgang van station Tilburg Centraal. Steek recht de Burg. Brokxlaan over
en loop naar links tot aan de stoplichten. Ga daar rechts richting de Lange Nieuwstraat.
Sla rechtsaf tot aan de vrije school, dan linksaf de Van Mierlostraat (links langs het park).
Einde van het park, links, is de Minister Mutsaersstraat. (looptijd is ongeveer de 8 min.)

Parkeren:
Uw auto kunt u parkeren op de volgende straten in de omgeving van de praktijk: Van
Mierlostraat, Buitenstraat, Schaepmanstraat, Theresiaplein. Er is voldoende
parkeergelegenheid. Als de de kinderen worden opgehaald van de basisscholen (de
Stappen en de Tiliander), is het echter iets drukker in deze straten.


Voor mensen met een rolstoel of die moeilijk ter been zijn, zijn er gehandicapte parkeergelegenheid in de Van Mierlostraat.

 

home AVG


Binnen het kader van de AVG:
• Uw gegevens worden 20 jaar bewaard;
• Er wordt binnen de praktijk meegedaan aan klanttevredenheidsonderzoek. Dit wordt uitgevoerd door MediQuest;
• Uw NAW-gegevens worden bewaard om u op de hoogte te kunnen stellen van eventuele cursussen, workshops, netwerkopbouw (vn muziekdocenten) of wetenschappelijk onderzoek binnen de praktijk;
• Bij beëindiging van de behandeling wordt er een verslag gestuurd naar de verwijzer.
Correspondentie met derden wordt alleen gedaan na toestemming van u en is alleen schriftelijk. U geeft zelf aan met welke instanties er contact opgenomen mag worden, zoals UWV, school, specialist. U draagt hier zelf verantwoordelijkheid in

home Einde


© 3D Webdesign & Desktop Publishing - 2022 - Mark Houben